O nás

Základné údaje


 • Obchodné meno firmy: Eva Mendelová
 • Miesto podnikania: Svrčinovec 1166, 02312 Svrčinovec
 • IČO : 55158790
 • DIČ : 108572073
 • Registrácia: Okresný úrad Čadca,
 • Číslo živnostenského registra: 520-34783
 • Štatutárny orgán: Eva Mendelová
 • telefón: +421 950851263
 • e-mail: info@mojpes.eu
 • Adresa: Svrčinovec 1166,
 • Obec: 02312 Svrčinovec
 • Štát: Slovensko

Dozorný orgán SOI (Slovenská Obchodná Inšpekcia)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139


Zameranie e-shopu.

Náš internetový obchod je zameraný hlavne na predaj výrobkov z vlastnej produkcie .


Slovenský kroj Krojové vecičky Slovenské kroje Blanciare a mosadzné pracky