O nás

Základné údaje


 • Obchodné meno firmy: Milan Galierik
 • Miesto podnikania: Hviezdoslavova 1876, 02201 Čadca
 • IČO : 41920066
 • DIČ : 1021267808
 • Registrácia: Okresný úrad Čadca,
 • Číslo živnostenského registra: 520-18068
 • Štatutárny orgán: Milan Galierik
 • telefón: +421 950851263
 • e-mail: inform@mojobrus.sk
 • Adresa: Hviezdoslavova 1876,
 • Obec: Čadca 02201
 • Štát: Slovensko

Dozorný orgán SOI (Slovenská Obchodná Inšpekcia)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139


Zameranie e-shopu.

Náš internetový obchod je zameraný hlavne na predaj výrobkov z vlastnej produkcie .


Slovenský kroj Krojové vecičky Slovenské kroje Blanciare a mosadzné pracky